I-Work izvērtē līdzšinējo metožu pielietojumu un efektivitāti, ieviešot jaunus risinājumu kandidātu novērtēšanā. I-Work novērtēšanā uzsāk izmantot pasaulē atpazīstamu profesionālās testēšanas sistēmu Career Direct®