I-Work investē savas darbības pilnveidošanā un paplašināšanā, kā arī attīsta papildus sociālo mediju resursus un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, lai popularizētu gan uzņēmumu, gan nozari. Šis gads iezīmē strauju izaugsmi personāla atlasē un novērtēšanā.