I-Work atsāk paplašināt savu darbību un iegūst jaunus sadarbības partnerus, jo daļa no iepriekšējos gados esošajiem uzņēmumiem bija pārtraukuši savu darbību vai veikuši ievērojamu štatu samazināšanu, tādejādi nespējot atsākt pilnvērtīgu darbību. Jaunie sadarbības partneri iezīmē jaunas investīcijas Latvijas tirgū un jaunu uzņēmumu atvēršanu, tāpēc I-Work sadarbības partneru vidū pamatā ir ārvalstu kapitāla kompānijas. Šis gads uzņēmumam iezīmē lēnu, bet progresīvu attīstību. Neskatoties uz to, ka pieaug pieprasījums pēc jauniem darbiniekiem, daudziem uzņēmumiem pietrūkst resursu ne tikai ārpakalpojumu izmantošanai, bet arī līdzekļu tam, lai pieņemtu darbā augsta līmeņa speciālistus.