Pēckrīzes periods sāk iezīmēties ar pakāpenisku, bet progresīvu darba meklētāju un profesionāļu deficītu darba tirgū. I-Work aktīvi iesaistās jaunu risinājumu meklēšanā, lai nodrošināt plašāku resursu pieejamību tieši kandidātu piesaistei nevis novērtēšanai. Šajā laikā I-Work intensīvi sāk izmantot sociālos tīklus kandidātu piesaistē.