Paplašināts pakalpojumu klāsts

I-Work savā darbībā paplašina meklējamo amata pozīciju klāstu, jau 2019. gadā uzsākot strādāt ar IT vakancēm, kā arī piedāvājot attālinātos un daļējās personāla atlases risinājumus zemākā līmeņa darbinieku atlasei. Pēdējie gadi iezīmējuši plašāku head hunting resursu iesaisti darbinieku meklēšanā un plašāku sociālo mediju izmantošanu.

Read More

Nepieciešams jauns virziens

I-Work savā darbībā paplašina sniedzamo pakalpojumu klāstu un pieeju, jo darba tirgū var novērot to, ka darba devējiem ir nepieciešami pakalpojumi, kas ir elastīgi gan risinājumu veidu, gan izmaksu ziņā. Tādā veidā ir pieejams daudzpusīgs pakalpoju klāsts jebkuram uzņēmumam, kuram nepieciešami jauni darbinieki. Lai nodrošinātu plašo pakalpojumu klāstu I-Work piesaista sadarbības partnerus, kas ir eksperti…

Read More

Darba meklētāju deficīta problēmas

Pēckrīzes periods sāk iezīmēties ar pakāpenisku, bet progresīvu darba meklētāju un profesionāļu deficītu darba tirgū. I-Work aktīvi iesaistās jaunu risinājumu meklēšanā, lai nodrošināt plašāku resursu pieejamību tieši kandidātu piesaistei nevis novērtēšanai. Šajā laikā I-Work intensīvi sāk izmantot sociālos tīklus kandidātu piesaistē.

Read More

Personāla novērtēšanas metožu pilnveidošana

I-Work izvērtē līdzšinējo metožu pielietojumu un efektivitāti, ieviešot jaunus risinājumu kandidātu novērtēšanā. I-Work novērtēšanā uzsāk izmantot pasaulē atpazīstamu profesionālās testēšanas sistēmu Career Direct®

Read More

Jauna koncepta izveidošana un darbības modernizēšana

I-Work investē savas darbības pilnveidošanā un paplašināšanā, kā arī attīsta papildus sociālo mediju resursus un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, lai popularizētu gan uzņēmumu, gan nozari. Šis gads iezīmē strauju izaugsmi personāla atlasē un novērtēšanā.

Read More

Būtiska darbības paplašināšana un jaunu tirgus daļu apgūšana

I-Work būtiski palielina savu tirgus daļu, nostabilizējoties personāla un atlases tirgū. Šajā laikā liela nozīme tiek pievērsta kvalitātes paaugstināšanai un klientu servisa uzlabošanai, lai paaugstinātu reputāciju Latvijas tirgū. Neveicot papildus klientu piesaistes aktivitātes, I-Work iegūst 47 jaunus klientus uz referenču pamata un gadu laikā izveidoto reputāciju. Atlases pakalpojumus atkal sāk izmantot tie uzņēmumi, kuri krīzes…

Read More