vizijaI-Work Group vīzija ir attīstīt personāla atlases un kvalificēta darba spēka piesaistes nozīmību Latvijas tirgū, kā arī veicināt kvalitatīvu ārpakalpojumu izmantošanu, kļūstot par tirgus līderiem savā nozarē.

 
 
 
 
 
 
 

I-Work vērtības

Mēs augstu vērtējam savu darbinieku ieguldījumu, jo tikai cilvēks ir tas, kurš nodrošina pakalpojumu kvalitāti un vienlaikus uzņēmuma attīstību. Galvenais ir cieņa pret kandidātiem, darba meklētājiem, jo mēs strādājam ar cilvēcīgu - pretimnākošu attieksmi un saskarsmi. Darba interviju un novērtēšanas procesā esam atvērti un pozitīvi, lai motivētu un iedrošinātu kandidātus turpmākajam atlases procesam.

taisniga-attieksmeKatrs uzņēmums un klients mums ir īpašs, jo spējam atrast piemērotāko risinājumu katram. Mūsu darbības, cenu un ētikas politika ir taisnīga visiem. Mēs strādājam tikai ar tiem uzņēmumiem, kas arī pret saviem darbiniekiem izturas ar cieņu, taisnīgumu un novērtē viņu kompetences.

etikaMēs strādājam ievērojot biznesa ētikas un korporatīvās ētikas principus, kas nav juridiski formulēti, bet ir savstarpēja uzticēšanās visā sadarbības procesā. Mēs cienām gan savus sadarbības partnerus, gan konkurentus, maksimāli veicinot sadarbības un sociālās atbildības principus.

godigumsMūsu darbinieki ir godīgi un atklāti gan ar kandidātiem, gan klientiem, lai nodrošinātu pēc iespējas atklātāku un uz sadarbību orientētu komunikāciju, kas ir galvenais sadarbības priekšnosacījums.