2020

Paplašināts pakalpojumu klāsts

[11-februāris-20 17:39:32]
I-Work savā darbībā paplašina meklējamo amata pozīciju klāstu, jau 2019. gadā uzsākot strādāt ar IT vakancēm, kā arī piedāvājot attālinātos un daļējās personāla atlases risinājumus...

2017

Nepieciešams jauns virziens

[13-aprīlis-17 16:01:29]
I-Work savā darbībā paplašina sniedzamo pakalpojumu klāstu un pieeju, jo darba tirgū var novērot to, ka darba devējiem ir nepieciešami pakalpojumi, kas ir elastīgi gan...

2016

Darba meklētāju deficīta problēmas

[13-maijs-16 16:00:06]
Pēckrīzes periods sāk iezīmēties ar pakāpenisku, bet progresīvu darba meklētāju un profesionāļu deficītu darba tirgū. I-Work aktīvi iesaistās jaunu risinājumu meklēšanā, lai nodrošināt plašāku resursu...

2015

Personāla novērtēšanas metožu pilnveidošana

[13-septembris-15 15:58:36]
I-Work izvērtē līdzšinējo metožu pielietojumu un efektivitāti, ieviešot jaunus risinājumu kandidātu novērtēšanā. I-Work novērtēšanā uzsāk izmantot pasaulē atpazīstamu profesionālās testēšanas sistēmu Career Direct®

2014

Jauna koncepta izveidošana un darbības modernizēšana

[25-septembris-14 11:40:33]
I-Work investē savas darbības pilnveidošanā un paplašināšanā, kā arī attīsta papildus sociālo mediju resursus un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, lai popularizētu gan uzņēmumu, gan nozari. Šis...

2013

2012

2011

I-Work jauna attīstības ceļa iezīmēšana un izaugsme

[4-novembris-11 11:36:12]
I-Work atsāk paplašināt savu darbību un iegūst jaunus sadarbības partnerus, jo daļa no iepriekšējos gados esošajiem uzņēmumiem bija pārtraukuši savu darbību vai veikuši ievērojamu štatu...

2010

2009

2008

2007