sabiedriska-lidzdalibaI-Work darbības laikā ar savām idejām, darbiem un līdzdalību ir atbalstījis dažādus sociālus un sabiedriski svarīgus pasākumus un projektus. Šādas līdzdalības mērķis – iesaistīties sabiedrības izglītošanas procesos, īpašu uzsvaru liekot uz darba tirgus veicinošu un attīstošu aktivitāšu veikšanu. Mūsu speciālisti aktīvi iesaistījušies jauniešu izglītošanas projektos un apmācību pasākumos, kā arī radio un TV projektos veicinot sabiedrības izglītošanu par karjeras un darba tirgus jautājumiem. Mūsu rakstus un viedokļus var lasīt vadošajos medijos, kas atspoguļo darba tirgus jaunākās tendences.

Bez jau norādītajiem projektiem I-Work ir ņēmis dalību tādos projektos kā raidījumu ciklā „Šeit un tagad”, „Naudas zīmes” u.c., kā arī publicējušies ar padomu un viedokļu rakstiem tādos medijos kā www.plz.lv., www.epadomi.lv., www.tavsdarbs.lv., www.tvnet.lv., „Komersanta vēstnesis”, „Bilance” u.c.

05.10.2015.
SIA I-Work Group šī gada oktobrī kļūst par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, lai aktīvi pārstāvētu mazo un vidējo uzņēmumu intereses, kā arī iesaistītos uzņēmēju sabiedriskajā dzīvē un pieredzes apmaiņā.

04.08.2014.
www.7guru.lv
Ilze Boitmane un citi personāla vadības eksperti atspoguļo personāla atlases nianses, kas ir kontekstā ar sociālajiem tīkliem. Nereti tiek uzdots jautājums par to, cik bieži un vai darba devēji pēta potenciālo darbinieku profilus sociālajos tīklos? Pastāv uzskats, ka darba devēji kandidātus izvēlē ietekmējas no tās informācijas, ko kandidāts ir atspoguļojis savā sociālā tīkla profilā.

23.10.2014.
Laikraksts Dienas bizness „Grupas intervija – izaicinājums abām pusēm”
Ilze Boitmane atspoguļo viedokli laikraksta Dienas bizness par grupu darba interviju metodi un tās aktualitāti mūsdienu darba tirgus kontekstā.

Projekts „Room of Fulfilled Dreams”
Piedalījās Kristaps Šūpols starptautiska apmācību projekta ietvaros ar semināru The basics how to succseed at interview”, kura ietvaros novadīja apmācības Latvijas un ārvalstu jauniešiem par karjeras un darba meklēšanas jautājumiem.

12.10.2012.
Radio NABA projekts jauniešiem “39. kabinets”
Piedalījās Ilze Boitmane ar dažādu problēmsituāciju analīzi, ar kurām nereti sastopas jaunieši un studējošiem, kad uzsāk pirmos darba meklējumus. Mēs sniedzām dažādu situāciju analīzi, kā arī ilustrējām kļūdas, kādas visbiežāk pieļauj darba meklētāji.

09.07.2012.
Sociāla kampaņa „Te varēja būt darbs”
Sadarbībā ar LR Tiesībsargs un Apeirons tika organizēta sociāla kampaņa, lai mazinātu diskrimināciju darba vietās, kā arī izglītotu par darba meklēšanas aspektiem. I-Work pārstāve Ilze Boitmane piedalījās organizētajā preses konferencē ar referātu par CV un Motivācijas vēstules sastādīšanas aspektiem.

06.02.2012.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta organizētais seminārs karjeras konsultantiem par tēmu „Veiksmīga karjeras anatomija”.
I-Work valdes locekle Ilze Boitmane Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem vada semināru par karjeras konsultantu darba ikdienu, karjeras konsultāciju nozīmi, kā arī karjeras attīstību cilvēk dzīves procesos. Semināra laikā Ilze Boitmane prezentē grāmatas „Veiksmīgas karjeras anatomija” galvenās tematiskās līnijas un aktualitātes.

02.12.2009.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Karjeras dienas
I-Work Latvia piedalās LLU organizētajās Karjeras dienās. Ilze Boitmane vada informatīvo semināru vadība universitātes studentiem par darba un karjeras iespējām, kā arī prezentē savu grāmatu „Veiksmīgas karjeras anatomija”.

2009.
Biedrības „Līdere” organizētais lekciju cikls mentoru programmās topošajiem uzņēmējiem. Līdzdalība pieredzes apmaiņā un nodošanā, kas saistīti ar personāla, atlases, motivācijas un vadības aktualitātēm.