201708.17
0
11

Kompetenču darba intervija pretendentu atlasē

shutterstock_125338145_small

Kompetenču darba intervija pretendentu atlasē

Kompetenču novērtēšanu var efektīvi izmantot personāla atlasē, veicot pretendentu kompetenču darba interviju, kas praktiski ir strukturēta uzvedības un situāciju intervija. To var izmantot gan vadītāju, gan vadošo speciālistu novērtēšanā, izvēloties  bāzes kompetenču grupas kompetences, lai noteiktu kandidātu atbilstību amatam, uz kuru kandidē.

Kompetenču intervija ir padziļināta, strukturēta uzvedības intervija, kuras laikā tiek veidotas specifiskas jautājumu grupas ar mērķi noskaidrot attiecīgo kompetenci un tās līmeni pretendentam. Kompetenču jautājumi ir balstīti uz STAR principu, kur jautājumi ir uzbūvēti tā, lai pretendents uz attiecīgajiem jautājumiem sniegtu situācijas novērtējumu, paveiktos uzdevumus, rīcību – darbību un rezultātus.

Pretendentam vērtē vismaz 4 svarīgākās atslēgas jeb bāzes kompetences, kā, piemēram, darbinieku motivēšana un attīstīšana; iniciatīva; konceptuāla domāšana; komandas vadīšana; orientācija uz attīstību; plānošana un organizēšana; rezultātu sasniegšana; spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; attiecību veidošana un uzturēšana; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; pārmaiņu vadīšana; organizācijas vērtību apzināšanās; stratēģiskais redzējums.

Kompetenču intervijas atskaites sagatavošana tiek veikta pēc STAR (Situation, Task, Action, Result) jeb principa, kas ietver atskaiti par katru intervijas jautājumu grupu, kur atbildēs ir fiksēts pretendenta situācijas raksturojums, uzdevumi, reakcija un rezultāts. Papildus tiek fiksēts vidējais attiecīgās kompetences vispārējais vērtējums.

Pēdējo gadu laikā tieši kompetenču vērtēšanai ir pieaugusi nozīme, jo tā nav faktu konstatācija un to analīze, bet padziļināta kandidāta izpēte dažādu sarežģītu situāciju modelēšanā.

Uzraksti komentāru!

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar *