202007.06
0
25

Efektīva sadarbība uzņēmumā. Psiholoģiskais, sadarbības un sarunas kontrakts uzņēmuma vadībai un darbiniekiem.

Autors: Publicēts pie: I-Work jaunumi, Uncategorized

Psiholoģiskais kontrakts nosaka sadarbības vidi uzņēmumā starp darba devēju un darbinieku vai potenciālo darbinieku. Kontrakts ir abpusēja nerakstīta vienošanās starp divām pusēm, kur vienas un otras puses gaidas sakrīt. Praksē tas ir daudz komplicētāks jautājums, nekā sakontēji varētu šķist, jo tas ieskicē – darba devēja piedāvājumu un solījumu saskaņotību pret kandidāta vai darbinieka gaidām; individuālo komunikācijas stilu veidošanos un saderību; vērtību sistēmas abpusējo balansu – uzņēmuma vērtības pret darbinieka vērtībām; uzņēmuma tradīciju, vīzijas, misijas saskaņotību ar darbinieku gaidām; kontraktu darba izpildes sniegumā un darbinieku motivācijas sistēmas veidošanā.

202007.06
0
24

Mentālā ekoloģija darbā. Stresa pārvaldība.

Autors: Publicēts pie: I-Work jaunumi, Uncategorized

Meistarklase sniegs izpratni par stresa veidošanās mehānismu un cēloņiem, stresa ietekmi uz psihoemocionālo stāvokli darbā un dažādām stresa pārvaldības metodēm un pieejām. Praktiskās nodarbības dos iespēju dalībniekiem noteikt savu stresa līmeni un atpazīt savas stresa pazīmes un iemeslus, izveidot savu stresa prevencijas plānu. Visas apgūtās zināšanas noderēs izmantošanai arī savā darba kolektīvā.

202006.02
0
4
“Veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš spēj uzcelt savu ēku no sprunguļiem, ko citi viņam meta ceļā.” David Brinkley
David Brinkley
Autors: Publicēts pie: Domu graudi