Hibrīddarbs – integrēts klātienes un attālinātais darbs
202112.07
0
28

Hibrīddarbs – integrēts klātienes un attālinātais darbs

Pētījumi tomēr parāda, ka attālināts darbs kopumā nedod priekšrocības, kā tas sākotnēji varētu likties. Ilgstoši strādājot attālināti, izkristalizējas virkne trūkumu šajās darba formā. Sarunās ar darba devējiem šobrīd vairs nav tik viennozīmīgs atbalsts par attālināto darba formu. Gan pētījumi, gan pieredze parāda jaunu nodarbinātības laika formas iezīmes –  hibrīddarbu, kas nenozīmē tikai “dažas dienas ofisā, dažas dienās mājās”. Tas ir daudz komplicētāks un nopietnāks pasākumu kopums.

Pielietojamā improvizācija personāla atlasē atgriežas ar jaunu tēmu “Kā novērtēt pārdošanas prasmes darba intervijā”
202109.13
0
27

Pielietojamā improvizācija personāla atlasē atgriežas ar jaunu tēmu “Kā novērtēt pārdošanas prasmes darba intervijā”

Pielietojamā improvizācija atgriežas ar jaunu semināru ciklu. Šoreiz trenēsim prasmi testēt un novērtēt dažāda līmeņa pārdošanas jomas kandidātu pārdošanas un klientu apkalpošanas prasmes. Seminārā tiks izspēlētas triju amatu darba interviju simulācijas un apgūtas tehnikas, lai tās varētu pielietot personāla vadības jomas profesionāļi un pārdošanas nodaļu vadītāji ikdienas darbā.

Covid-19 laiks personāla vadītājiem – jauna pieredze un izaicinājumi
202106.17
0
27

Covid-19 laiks personāla vadītājiem – jauna pieredze un izaicinājumi

gada martā mēs visi cerējām, ka Covid-19 ietekme laika gaitā mazināsies, bet šobrīd ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka mums ar šo situāciju būs jāiemācās sadzīvot un atrast līdzsvaru. Šajā laikā pasaulē personāla vadības eksperti jau bija veikuši virkni pētījumu par izaicinājumiem personāla vadības jomā. Galvenie pētījumu rezultāti parādīja šādas problēmas un to, kādas kompetences būs jāapgūst personāla vadītājiem. Vadītājiem un personāla vadītājiem būs jāprot: vadīt pārmaiņas; vadīt un pārvaldīt krīzes situācijas; pārvaldīt stresu organizācijā; mainīt domāšanu un procesa vadību; orientēt darbības fokusu uz klientu.

202007.06
0
25

Efektīva sadarbība uzņēmumā. Psiholoģiskais, sadarbības un sarunas kontrakts uzņēmuma vadībai un darbiniekiem.

Autors: Publicēts pie: I-Work jaunumi, Uncategorized

Psiholoģiskais kontrakts nosaka sadarbības vidi uzņēmumā starp darba devēju un darbinieku vai potenciālo darbinieku. Kontrakts ir abpusēja nerakstīta vienošanās starp divām pusēm, kur vienas un otras puses gaidas sakrīt. Praksē tas ir daudz komplicētāks jautājums, nekā sakontēji varētu šķist, jo tas ieskicē – darba devēja piedāvājumu un solījumu saskaņotību pret kandidāta vai darbinieka gaidām; individuālo komunikācijas stilu veidošanos un saderību; vērtību sistēmas abpusējo balansu – uzņēmuma vērtības pret darbinieka vērtībām; uzņēmuma tradīciju, vīzijas, misijas saskaņotību ar darbinieku gaidām; kontraktu darba izpildes sniegumā un darbinieku motivācijas sistēmas veidošanā.