profesijas-izveleJebkurš cilvēks dzīvē ir domājis par to vai strādā savā ideālajā darbā un tas viņam sagādā gandarījumu un prieku. Nereti tiek apzinātas stiprās un vājās puses, kā arī meklēti jauni risinājumi un izaicinājumi profesionālajā dzīvē. Taču ir dažādi veidi un metodes, kā noskaidrot gan savu profesionālo virzību, gan potenciālu veicot sarunas ar karjeras konsultantu, kā arī veicot dažādus testus, lai atrastu kopsaucēju.
Karjeras izvēles konsultāciju metodes:

  • Darba pieredzes un CV padziļināta analīze – loģisko sakarību apzināšana un motivācijas veidošana turpmākajai darbībai;
  • Karjeras izvēles, personības testu veikšana, lai noteiktu savas stiprās un vājās puses, kā arī apzinātu savu potenciālu;
  • Psiholoģiskās konsultācijas dažādu problēmsituāciju gadījumos – mobings, bosings, konflikts darba vietā, cilvēka pamattiesību un Darba tiesību pārkāpumi.