juridiskas-konsutacijasIkdienas darbā bieži sastopamies ar darba meklētāju jautājumiem par viņu tiesībām, kā rīkoties, ja darba devējs rupji pārkāpj viņu Darba tiesības. Juridiskās konsultācijas ietver konkrētu un precīzu pakalpojumu spektru, kas izveidots sadarbojoties ar juristiem, kuri specializējušies tieši Darba tiesību jautājumos un spēj sniegt augsta līmeņa juridisko atbalstu.
  • Darbinieku darba strīdu risināšana un konsultācijas;
  • Darbinieku tiesību pārkāpumu konstatēšana un pienākumu atjaunošana pirmstiesas un tiesiskā kārtībā;
  • Konsultēšana par darba līguma noslēgšanu un tiesisku darba attiecību nodibināšanu vai izbeigšanu;
  • Darbinieku pārstāvēšana tiesā pret darba devēju, prasības pieteikuma sagatavošana tiesai, pārstāvība tiesā;
  • Dažādu iesniegumu un dokumentu sagatavošana.