Profesionālais  personības novērtēšanas tests Career Direct®

Vērtības, mēra 12 vērtību skalas, kas tieši attiecas uz vērtībām darba vietas un darba vides aspektā: izaicinājums darba vietā; pašorganizācija;  neatkarība; tīra vide – darba higiēnas faktori; daudzveidība, dažādība; stabilitāte; vienlīdzība (līdztiesība); harmonija; elastīgs darba laiks; ceļošana (komandējumi); piedzīvojumi, risks; darbs ārpus telpām, brīvā dabā.

Savukārt  vērtības darba vietā papildus atspoguļo personības individuālās prioritātes un vērtības darbā: karjera, tālākizglītība, vadība, atzinība, ienākumi (nauda), intelektuālais stimuls, drošība, palīdzība citiem.

Trešais vērtību kritērijs ir personīgās dzīves vērtības un prioritātes: sasniegumi, panākumi, ģimene, brīvais laiks, draugi, estētika, godprātīgums, nauda un materiālais stāvoklis, vēlme palīdzēt (kalpot) citiem, dievticība.