head-huntingTiešā kandidātu piesaiste – Galvu medības jeb Head hunting ir viens no tiem personāla atlases instrumentiem, kam būtiska loma ir augstākā līmeņa profesionāļu piesaistei. Nereti nozarē ir tikai daži profesionāļi, taču pieprasījums pēc viņiem ir daudz lielāks nekā piedāvājums, kā arī vēlme iegūt labāko speciālistu nozarē. Šādiem profesionāļiem ir liela nozīme ne tikai uzņēmuma, bet veselas nozares attīstībā, tāpēc tie vienmēr ir ļoti vērtīgi un pieprasīti.
I-Work Head hunting koncepcija atšķiras, jo tiešās kandidātu piesaistes procesu organizējam, ievērojot ētikas pamatprincipus, konfidencialitāti un lojalitāti pret esošajiem sadarbības partneriem. Tas nozīmē, ka kandidāti, kurus uzrunājam ir ieinteresēti izskatīt jaunas darba iespējas un izaicinājumus savā profesionālajā darbībā. Strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem, mēs ievērojam iekšējās lojalitātes principus, neveicot head hunting pret mūsu sadarbības partneru uzņēmumiem.


Kandidātu piesaistes procesa organizācija

1. Uzņēmums veic vakances pieprasījumu un I-Work speciālisti sastāda potenciālā darbinieka profilu, kā arī sastāda to uzņēmumu sarakstu, no kurienes ir interese izskatīt potenciālās kandidatūras. Uzņēmums veic šī saraksta analīzi un pievieno savas korekcijas. Rezultātā ir izveidots plašs potenciālo kandidātu saraksts, lai varētu uzsākt piesaistes procesu.

2. I-Work speciālisti veic nepieciešamo kandidātu piesaistes resursu izvērtējumu, lai ar uzņēmumu saskaņotu turpmākās darbības un termiņus. I-Work speciālisti veic kandidātu uzrunāšanu un apkopo iegūto informāciju par katru no saraksta potenciālajiem kandidātiem.

3. I-Work speciālisti tiekas ar head hunting kandidātiem klātienē, lai veiktu motivējošas pārrunas un noskaidrotu kandidātu motivāciju jauniem izaicinājumiem, kā arī novērtētu viņu kompetences. Par katru kandidātu tiek veikts sarunas kopsavilkums un prezentēts uzņēmumam.

4. Turpmākā procesa gaitā uzņēmums organizē sarunas ar kandidātiem, kā arī I-Work piedāvā savus resursus – telpas un aprīkojumu, lai nepieciešamības gadījumā saruna varētu notikt konfidenciālā atmosfērā. Rezultātā uzņēmums vienojas ar kandidātu par turpmākajām sadarbības iespējām.

5. Fināla posmā I-Work speciālisti piedāvā kandidātu testēšanu daudzpusīgos šķērsgriezumos, tajā skaitā personības un speciālo spēju testus, lai padziļināti atspoguļotu kandidātu potenciālu un spējas.

6. I-Work katram klientam piedāvā konsultācijas darba attiecību dibināšanas sarunu organizēšanā, kā garantiju par atrasto darbinieku neatkarīgi no tā, kādā veidā atrastais darbinieks pārtraucis darba attiecības. Vidēji I-Work piedāvātās garantijas laiks ir 3 mēneši, taču vadošā līmeņa vakancēm piedāvātā garantija var būt 6-12 mēneši.

7. Garantijas laikā I-Work speciālisti uztur ciešu sadarbību ar uzņēmuma pārstāvjiem, kā arī iekārtoto kandidātu, lai nodrošinātu sekmīgu iekšējo komunikāciju un rezultatīvu darba uzsākšanas laiku.