Profesionālais  personības novērtēšanas tests Career Direct®

  • Personību vērtē ar  6  faktoriem, kas nosaka sekojošas cilvēka personības šķautnes: ekstraversija – intraversija; dominance – piekāpība; līdzjūtība – atturība; strukturēts – nestrukturēts; tendence riskēt – piesardzība; novatorisks – tradicionāls.