konsultacijasMūsu esošie klienti papildu personāla atlasei izmanto arī citus pakalpojumus, jo uzticas mūsu kompetencei un zināšanām, kas iegūtas ilgus gadu strādājot nozarē.


Galvenie virzieni, kādos konsultējam uzņēmumus ir sekojoši:

  • atalgojuma aktualitātes un pētījumi;
  • darbinieku motivācijas sistēmas izveide un iekšējie atalgojuma jautājumi;
  • uzņēmuma reorganizācijas aspekti, kas attiecas uz cilvēku resursiem;
  • darba attiecību noslēgšana vai darba uzteikuma vadība vai atbalsts;
  • personāla lietvedības un dokumentācijas jautājumi;
  • uzņēmumi, kuri pastāvīgi veic personāla atlasi, konsultācijas atlases un novērtēšanas procesa organizēšanā.