personala-atlaseTradicionālā personāla atlase un piesaiste no head hunting atšķiras ar to, ka izmantojam plašus kandidātu piesaistes resursus t.sk., darba sludinājumu publicēšanu, kā rezultātā nepieciešamā darbinieka atrašanai procesā var iesaistīties gan aktīvie darba meklētāji, gan arī pasīvie – head hunting kandidāti. Šajā gadījumā vakanču konkursam nav ekskluzivitātes, jo tajā piedalās daudz lielāks kandidātu skaits. Uz konkrēto vakanci ir noteikts konkurss, kurā uzvar nevis labākais kandidāts, bet atbilstošākais. Tradicionālās atlases ietvaros ir precīzi izstrādāts atlases projekta plāns un struktūra.

Tradicionālā personāla atlases procesa organizācija


Uzņēmums veic vakances pieprasījumu un I-Work speciālisti sadarbībā ar uzņēmumu sastāda meklējamā darbinieka profilu, iekļaujot amata apraksta, prasību un piedāvājuma profila detaļas. Paralēli mūsu speciālisti klātienē iepazīstas ar attiecīgā uzņēmuma darbību un nozīmīgākajiem procesiem, lai izprastu attiecīgo nozari nepieciešamā darbinieka meklēšanā.


I-Work speciālisti veic resursu plānošanu un turpmākās darbības, ka ietver darba sludinājuma izveidošanu, publicēšanas resursu izvēli. Paralēli tiek apzināti papildus resursi no I-Work kandidātu iekšējās kandidātu datu bāzes, kas pašreiz jau ir vairāk kā 25 000 mērķtiecīgi saglabāti konfidenciāli kandidātu CV. Atsevišķos gadījumos tradicionālās atlases ietvaros, mēs piesaistām head hunting resursus, lai nodrošinātu maksimālu rezultātu t.i. atrastu uzņēmumam nepieciešamo darbinieku.


Atlases sākuma posmā notiek kandidātu CV un pieteikumu apkopošana, analīze un sākotnējā atlase, kuras ietvaros I-Work speciālisti veic telefona intervijas ar kandidātiem un organizē klātienes intervijas ar atbilstošākajiem pretendentiem, lai konstatētu kandidātu profesionālās kompetences.


Kandidātu atlases fināla posmu veic darba devējs, bet I-Work speciālisti atbalsta darba devēju ar konsultācijām, kā arī veic atsauksmju ievākšanu par fināla kandidātiem. Atsevišķos gadījumos veicam kandidātu testēšanu vai profesionālo prasmju pārbaudi.


I-Work katram klientam piedāvā konsultācijas darba attiecību dibināšanas sarunu organizēšanā, kā garantiju par atrasto darbinieku neatkarīgi no tā, kādā veidā atrastais darbinieks pārtrauc darba attiecības. Vidēji garantijas laiks tradicionālās atlases projektiem ir 3 mēneši.


Garantijas laikā I-Work speciālisti uztur ciešu sadarbību gan ar uzņēmuma pārstāvjiem, kad iekārtoto kandidātu, lai nodrošinātu sekmīgu iekšējo komunikāciju un rezultatīvu darba uzsākšanas laiku.