ddjp

Mēs piedāvājam  juridiskos pakalpojumus un konsultācijas Darba tiesību jomā, lai sniegtu atbalstu gan darba devējiem, gan darbiniekiem, gan darba meklētājiem, kā arī  aizstāvētu klientu tiesības tiesā un nodrošinātu abpusēju tiesiskumu darba attiecībās:

  • darbinieku pieņemšana un atlaišana,  darba līguma izbeigšana;
  • štatu samazināšana un citas masveida darbinieku atlaišanas procesa organizēšana;
  • darba līgumu un uzņēmuma līgumu sastādīšana;
  • uzņēmuma iekšējo juridisko procedūru sakārtošana;
  • strīdu risināšana darbinieku un arodbiedrību jautājumos;
  • uzņēmuma pārstāvēšana tiesā darba tiesību jautājumos.