Izvēlies piemērotāko

Kandidātu garais saraksts

garais-sarakstsDiezgan netradicionāls personāla atlases paveids ir tā sauktais kandidātu Garais saraksts. Pakalpojums ietver tikai atsevišķu daļu no personāla atlases procesa kopumā. Atsevišķos gadījumos uzņēmums pats organizē personāla atlases procesus, taču pašu organizētā vakanču konkursa rezultātā ir ļoti mazs atbilstošu kandidātus skaits vai arī ir nepieciešami papildu kandidāti. Otrs aspekts, uzņēmums vēlas būtiski ietaupīt, līdz ar to šis pakalpojums ir nedaudz lētāks, taču negarantē rezultātu.

Garais saraksts nozīmē, ka I-Work speciālisti atlasa no savas iekšējās kandidātu datu bāzes noteiktu skaitu ar atbilstošiem kandidātiem, ar tiem sazinās un prezentē darba piedāvājumu un veic īsu telefona interviju. Kandidātus, kuri piekrituši kandidēt, nosūta uzņēmumam, kurš izvēlējies pakalpojumu. Šī pakalpojuma lielākā priekšrocība, ka tas ātrs resurss un rezultāts. Pakalpojuma trūkums, ka fināla intervijās izvēlētais kandidāts var atteikties no piedāvājuma, var izrādīties neatbilstošs novērtēšanas procesā, jo Garais saraksts nodrošina kandidātus balstoties uz  diezgan virspusēju novērtējumu, toties pakalpojums ir salīdzinoši lētāks nekā pilnas personāla atlases projekts.

Aprūpētais darba uzteikums (Outplacement)

outplacementAprūpētais darba uzteikums  jeb Outplacement pamatā ietver atlaižamo darbinieku konsultēšanu, integrēšanu un pielāgošana darba tirgus prasībām, kā arī nepārtraukta atbalsta sniegšana darba meklēšanas procesā. Uzņēmumi šo pakalpojumu izvēlas, ja vēlas palīdzēt atlaistajiem vai atlaižamajiem darbiniekiem ātrāk atrast jaunu darbu un psiholoģiski pārdzīvot darba zaudēšanu. Tā ir pozitīva reputācija un reklāma uzņēmumam, kurš rūpējas par saviem darbiniekiem neskatoties ne uz kādiem sarežģījumiem.

Aprūpētā darba uzteikuma pakalpojums notiek divos posmos, - viena mēneša laikā cilvēks saņem vairākas karjeras konsultācijas, kas ietver individuālu koučingu  Coaching,  treniņu darba meklēšanas iemaņu attīstīšanai, psiholoģiskā stāvokļa stabilizēšanai, kā arī konsultācijas un tehnisko atbalstu CV, Motivācijas vēstules sastādīšanā, kā arī sagatavošanās darba intervijai.

Aprūpētā darba uzteikuma pakalpojuma otrais posms noris vidēji vienu līdz divu mēnešu garumā, kur konsultants aktīvi palīdz cilvēkam piedalīties darba tirgus procesos un informē par iespējām, darba tirgus tendencēm, tiekas klātienē un pārrunā notikušās darba intervijas un citu svarīgu informāciju, kas nozīmīga turpmākā darba atrašanā. I-Work speciālisti šajā posmā izmanto tā saukto „job hunting” jeb aģentēšanas metodi, kas cilvēkam ātrāk palīdz sasniegt vēlamos rezultātus.

Apmācības un semināri

apmacibasI-Work pēc pieprasījuma organizē dažādus tematiskos seminārus – gan atvērtos, gan slēgtos, kas ir aktuāli gan darba devējiem, gan darba meklētājiem. Pēdējo gadu laikā ir notikuši neskaitāmi semināri par kandidātu atlasi un novērtēšanu, kas ir bijis pieprasīts no darba devējiem. Kā bāzes materiāls semināru tematiskajai sadaļai tiek izmantota Ilzes Boitmanes sarakstītā grāmata „Personāla atlase un novērtēšana”, kas pašreiz ir vienīgais latviešu valodā pieejamais metodiskais materiāls uzņēmumu, personāla vadītājiem un speciālistiem. I-Work ir organizējis vēl sekojošus seminārus kā Darbinieku motivācija, Personāla vadība u.c.

I-Work perspektīvā plāno attīstīt apmācību virzienu, kas būtu ciešā saiknē ar cilvēku resursu vadību uzņēmumā.