Luīze ir personāla atlases speciāliste, kura ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā, Latvijas Universitātē. Nākotnē savu profesionālo virzību vēlas saistīt ar personāla atlasi un personāla vadību. Brīvajā laikā aizraujas ar kūku cepšanu, mūziku un dziedāšanu.