Anna ir personāla atlases speciāliste, kura ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē, kā arī ir studējusi Nīderlandē. Darba pieredze ir saistīta ar finanšu, banku sektoru un tirdzniecību. Nākotnē savu profesionālo darbību saredz personāla atlasē, personāla vadībā.