GDPR – Jautājumi un atbildes
201806.08
0
16

GDPR – Jautājumi un atbildes

Uzņēmumam nepieciešams veikt revīziju, kāda veida dati tie ir – CV, Pieteikumi, darbinieki, kuri vairs nestrādā u.c. Iesākumā jāidentificē datu kategorijas, kas ir “saimniecībā”. Otrs solis, dzēsiet tos datus, kas jums nav vairs un nekad nebūs vajadzīgi, īpaši tos, kas nav saistīti ar personu datiem vai arī tos personu datus, kuru izmantošana jums nav leģitīma. Sakārtojiet esošos datus kategorijās un apziniet, kāda veida dati tie ir. Nosakiet glabāšanas ilgumu, kas arī nav pretrunā ar likumdošanu, piemēram, Arhīvu likumu u.c.

GDPR – Datu aizsardzība personāla atlasē
201805.25
0
16

GDPR – Datu aizsardzība personāla atlasē

Visus uzņēmumus t.sk. arī visus ārpakalpojumu sniedzējus, kas nodarbojas ar personāla atlasi, piesaisti, novērtēšanu, testēšanu utml., diemžēl skars GDPR prasības. Jāatzīst, ka joprojām nav viennozīmīga skaidrojuma un izpratnes par regulas ievērošanu un procedūru izveidi. Šobrīd nav izstrādātas precīzas vadlīnijas un procedūras, – vispārēja izpratne. Uzņēmumi apzinās, ka tas ir process, kura ieviešanai nepieciešami resursi un arī nopietni tehnoloģiskie risinājumi.

Sociālie tīkli jaunu darbinieku piesaistē
201804.06
0
14

Sociālie tīkli jaunu darbinieku piesaistē

Šobrīd praktiski katrs cilvēks, kurš lieto datoru un internetu ir ielūkojies vai arī lieto Facebook vai LinkedIn u.c. Daudziem tā ir ikdienas saskarsme vai pat atkarība, tāpēc arī jauno darbinieku “medībās” var lūkoties tur, kur atrodas viņa nākotnes darbinieks. Sociālie tīkli ir neierobežoti globāls resurss, kur var atrast teju visus cilvēkus un nozares profesionāļus gan Latvijā, gan ārpus tās.

Kompetenču darba intervija pretendentu atlasē
201708.17
0
11

Kompetenču darba intervija pretendentu atlasē

Kompetenču novērtēšanu var efektīvi izmantot personāla atlasē, veicot pretendentu kompetenču darba interviju, kas praktiski ir strukturēta uzvedības un situāciju intervija. To var izmantot gan vadītāju, gan vadošo speciālistu novērtēšanā, izvēloties bāzes kompetenču grupas kompetences, lai noteiktu kandidātu atbilstību amatam, uz kuru kandidē.

Jauna metode personības un profesionālo prasmju novērtēšanā
201512.09
0
11

Jauna metode personības un profesionālo prasmju novērtēšanā

Career Direct® ir kompleksa un daudzpusīga kandidātu testēšanas metode, kas sniedz plašu informāciju par kandidāta personības aspektiem, profesionālajām prasmēm, spējām, karjeras virzību, kā arī atklāj kandidāta profesionālo potenciālu. Metode atspoguļo kandidāta vērtības darba vidē, individuālajā darba izpildē, kā arī parāda vispārējās cilvēka dzīves vērtības.

Kādas kompetences nepieciešamas personāla speciālistam?
201510.07
0
10

Kādas kompetences nepieciešamas personāla speciālistam?

Pēdējā gada laikā ir būtiski palielinājies atvērto vakanču skaits, kur tieši tiek meklēti dažāda līmeņa personāla vadības profesionāļi. Taču ne vienmēr uzņēmumu pārstāvjiem ir pilnīgs priekšstats par to, kādas zināšanas, prasmes, spējas un pieredze nepieciešama, lai produktīvi veiktu personāla speciālista vai vadītāja darbu.

CV rakstīšanas un darba meklēšanas jaunākās tendences
201505.22
0
9

CV rakstīšanas un darba meklēšanas jaunākās tendences

Ja standarta situācijā darba meklētājs darba meklēšanas procesā izsūta CV neskaitāmam darba devēju skaitam, tērējot laiku un enerģiju, kur nereti saņem pavisam niecīgu atgriezenisko saiti, tad šī brīža jaunākās tendences liecina par daudz apķērīgāku pieeju darba meklēšanas procesā – sociālo tīklošanu interneta vidē.